خاندوزی: اقتصاد پس از ۱۲ سال پیشبینی پذیر می شود

به گزارش اجاره، وزیر اقتصاد اظهار داشت: ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار که برای پیشبینی پذیر کردن اقتصاد است، در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب گردید که امیدواریم در آذرماه مورد تصویب نهایی دولت هم قرار می گیرد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد زمان ابلاغ آیین نامه ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار اظهار نمود: ماده ۲۴ این قانون نیازمند آیین نامه ای است تا برای نخستین بار به دولت و بخش خصوصی کمک نماید اقتصاد پیشبینی پذیر شود.
وی اظهار داشت: آیین نامه مربوطه در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب گردید و در دستور کار هیأت وزیران قرار دارد؛ امیدواریم در آذرماه مورد تصویب نهایی دولت هم قرار می گیرد.
گفتنی است، سال ۱۳۹۰ قانون بهبود محیط کسب و کار با ۲۹ تصویب گردید اما پس از ۱۲ هنوز ماده ۲۴ این قانون که به منظور پیشبینی پذیر کردن اقتصاد است، برای اجرا ابلاغ نشده است.
در ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار آمده است: دولت و دستگاههای اجرایی مکلف اند به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی پیش از اجرا، از راه رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.