دولت به اندازه مالیاتی که می گیرد باید خدمات دهد

به گزارش اجاره، عضو اتاق تهران با اشاره به اینکه تورم، مالیات غیرمستقیم است، اظهار داشت: باید به جای افزایش نرخ، چتر مالیاتی را گسترش داد تا تمامی بخش ها زیر چتر مالیات قرار بگیرند و عدالت مالیاتی پیاده شود.

عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گزارش اجاره به نقل از مهر با اعلان اینکه در مورد وضع مالیات ستانی در اقتصاد ایران اظهار داشت: به مبحث مالیات باید از دو منظر نگریست؛ نخست این که باید شفافیت و مالیات دادن بعنوان یک ارزش در کشور تلقی شود و دولت کشور را بر مبنای درآمدهای مالیاتی اداره کند؛ اما مهم ترین بحثی که مطرح می شود عدالت مالیاتی است تا هر کسی متناسب با درآمدی که دارد مالیات پرداخت کند و به موازات آن با فرار مالیاتی مبارزه و مودی مالیاتی تکریم شود.
وی اضافه کرد: مالیات یک ابزار درآمدی نیست بلکه ثروت را باز توزیع می نماید و به تولید کمک نماید و در نهایت به عدالت اجتماعی کمک می نماید منتهی با شرط این که به صورت اصولی پیاده شود.
وی اضافه کرد: به شکلی در مالیات باید بر داده تمرکز شود و با برخورد سلیقه ای پرهیز شود؛ پایه های مالیاتی باید توسعه داده و مودیان جدید شناسایی شوند.
آرگون خاطرنشان کرد: از سویی دیگر شرایط اقتصادی کشور باید در تنظیم مالیات مورد توجه قرار گیرد. از ممیز محوری فاصله بگیریم و یک نگرش سیستمی ایجاد شود. از سویی دیگر باید یک نگاه تعاملی بین مالیات گیرنده و مالیات دهنده برقرار باشد.
وی اضافه کرد: همه باید در ساختن کشور همیاری کنند اما از آن طرف هم امید به گرفتن خدمات و سرویس از دولت داشته باشند. دولت باید متناسب با مالیاتی می گیرد هم پاسخگو باشد هم به مردم سرویس بدهد و هزینه های غیرضروری را بکاهد و خویش را چابک کند.
تورم، مالیات غیرمستقیم است
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی برای افزایش شفافیت تصریح کرد و اظهار داشت: هر اندازه که نظام مالیاتی شفاف باشد، بخش های مختلف جامعه شامل تولید برای پرداخت مالیات راغب می شوند و فرهنگ سازی مالیاتی صورت می گیرد. هم اکنون با توجه به این که درآمدها متناسب با تورم افزایش نمی یابد به شکلی سود تولید تحت تاثیر قرار دارد چونکه تورم خود مالیاتی است که به صورت غیرمستقیم از جیب تولیدکننده و مصرف کننده برداشت می شود.
وی با اعلان اینکه حاکمیت باید تورم را کنترل کند به دستمزد هم اشاره و خاطرنشان کرد: اگر تورم ۵۰ درصد باشد و درآمد مردم ۲۰ درصد افزایش یابد یعنی درآمد از تورم ۳۰ درصد عقب است و در این شرایط وقتی مالیات هم می پردازند این تفاوت بیشتر می شود؛ به این معنا که بابت آن بخشی از درآمدی که کسب نکرده اید باید مالیات بدهید. در واقع در این شرایط دو نوع مالیات باید پرداخت یکی همان مالیات مرسوم و دیگری از بابت تورم.
آرگون با اعلان اینکه تورم منجر به کاهش قدرت خرید مردم و ارزش پول می شود، اظهار داشت: در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر تورم است دریافت مالیات با نرخ های بالا به این معناست که تولیدکننده و مصرف کننده درحال پرداخت مالیات مضاعف هستند. در این شرایط اقشار متوسط و پایین بیشتر صدمه می بینند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: باید از درآمد واقعی مالیات دریافت شود نه از درآمد اسمی؛ یعنی دولت باید تورم را از دل درآمدها خارج کند و از درآمدهای واقعی مالیات بگیرد چونکه تورم ارزش پول را افت داده است. همینطور دولت باید از بخش های خاکستری مالیات بگیرد و این بخش ها را زیر چتر خود بیاورد.
وی در ادامه اظهار داشت: تا یک حدی اگر نرخ مالیات را افزایش دهید درآمد دولت هم بیشتر می شود وقتی از این حد بگذریم نه تنها درآمد دولت افزایش نمی یابد بلکه افت هم می کند. تا یک حدی اگر نرخ مالیات را افزایش دهید درآمد دولت هم بیشتر می شود وقتی از این حد بگذریم نه تنها درآمد دولت افزایش نمی یابد بلکه افت هم می کند. چونکه نرخ بالای مالیات انگیزه تولید و اشتغالزایی را بشدت کم می کند. ازاین رو در شرایط فعلی عمده تمرکز دولت باید بر توسعه پایه های مالیاتی و کاهش هزینه ها باشد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلان اینکه اگر می خواهیم مالیات عادلانه ای بگیریم که در نهایت به توسعه اقتصاد کشور کمک نماید باید عملکردها به صورت شفاف باشد، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما برقراری عدالت مالیاتی است چونکه هم اکنون مهم ترین بحث در مالیات، عدالت مالیاتی است یعنی بتوانیم عدالت مالیاتی را در کشور به صورت دقیق برقرار نماییم و با حذف ممیز محوری، بر دریافت سیستمی مالیات تمرکز نماییم.
به جای افزایش نرخ، چتر مالیاتی را باید گسترش داد
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: مالیات باید عادلانه باشد و عدالت مالیاتی در تمام سطوح اجرا شود. یعنی تمامی مردم به صورت شفاف و به میزان عادلانه مالیات دهند. مالیات یک جاده یک طرفه نیست و گیرنده مالیات باید در مقابل آن خدمات شایسته به مردم عرضه نماید. دولت باید پاسخگوی مالیات باشد که این مالیات کجا خرج می شود، از طرف دیگر هزینه های خویش را بکاهد تا خدمات بهتر ارائه نماید.
آرگون همینطور اظهار داشت: مالیات اگر متناسب با پرداختی ها و کیفیت خدمات همراه نباشد باعث مهاجرت در نسل جوان هم می شود. باید عواقب مختلف مالیات را دید. مالیات خیلی حساس است و باید به جای افزایش نرخ، چتر مالیاتی را گسترش داد. باید تمامی بخش ها زیر چتر مالیات قرار بگیرند و عدالت مالیاتی صورت گیرد.
وی در ادامه بر ضرورت تعبیه زیرساخت های مالیاتی تصریح کرد و اظهار داشت: برای افزایش پایه های مالیاتی باید زیرساخت ها فراهم شود؛ وقتی یک قانونی مصوب می شود و اجرا نمی شود به شکلی لوث می شود. ازاین رو ابتدا دولت باید زیرساخت های را فراهم آورد و در ادامه نسبت به دریافت درآمدهای مالیاتی مضاعف اقدام نماید. باید توجه داشته باشیم رکود و افول هر واحد تولیدی به اشتغال کشور لطمه می زند.
مالیات بر تورم نگیرید
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به ضرورت برقراری عدالت مالیاتی در مالیات بر عایدی سرمایه اشاره نمود و اضافه کرد: تصور کنید، فردی در ایران کالایی را با ۱۰۰ واحد پول خریداری نموده و در پایان سال، ارزش کالا به ۲۰۰ واحد می رسد. این رشد قیمت، ناشی از افت ارزش پول است و از این افت ارزش نباید مالیات دریافت شود. ازاین رو اجرای این طرح بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود بلکه نام آن مالیات بر تورم است.
آرگون خاطرنشان کرد: با وجود داشتن قوانین مالیاتی خوب اما عملکرد و نحوه رفتاری که با بخش های تولیدی و مولد می شود قابل قبول نیست؛ بگونه ای که با تغییر افراد یا کارشناسان یا شرایط مختلف، رفتارها با تولید هم تغییر می کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده هم اشاره نمود و اظهار داشت: این بند از لایحه با فرض تصویب برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است. باید توجه گردد که افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط تورمی و عدم افزایش درآمدها متناسب با تورم فشار مضاعفی بر جامعه تلقی می شود.

منبع: