ترانزیت ۱۱ میلیون تن کالا از مسیر ایران در ۸ ماهه سال جاری

به گزارش اجاره، گمرک ایران اعلام نمود: در ۸ ماهه سالجاری میزان ترانزیت خارجی از مسیر ایران به ۱۰ میلیون و ۹۱۹ هزار تن رسیده که مبین رشد ۱۹.۵۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، براساس اعلام گمرک ایران، در ۸ ماهه سالجاری میزان ترانزیت خارجی از مسیر ایران به ۱۰ میلیون و ۹۱۹ هزار تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹.۵۴ درصد افزایش را نشان داده است.
این گزارش در مورد گمرکات عمده مبدأ ترانزیت خارجی از لحاظ وزنی در ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ می افزاید: در این زمان گمرکات منطقه ویژه شهید رجایی بندر عباس، پرویزخان، باشماق، بازرگان، بیله سوار، بندر لنگه، جلفا، سرخس، آستارا و منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا ۱۰ گمرک عمده مبدا ترانزیت خارجی کشور بودند.
از مجموع کل ترانزیت خارجی از مسیر ایران، ۹ میلیون و ۶۷۲ هزار تن آن از مبدا ۱۰ گمرک یاد شده بوده است.
در بین گمرکات عمده مبدا ترانزیت خارجی، بیشترین میزان افزایش به گمرکات پرویزخان، منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا و باشماق اختصاص داشت که به ترتیب ۲۱۵، ۹۱ و ۳۶ درصد افزایش داشت.
 

منبع: