سازمان تعزیرات خبر داد؛ محکومیت ۲۵۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت به سبب قاچاق

اجاره: با اقدام سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت آ. گ. س به سبب تخلف قاچاق در واردات ماشین آلات سنگین به جریمه سنگین محکوم شد.
به گزارش خبرنگار قضائی مهر، سازمان تعزیرات حکومتی یکی از سنگین ترین جریمه های قاچاق کالا را مقابل یک شرکت تجاری صادر کرد. باوجود برخی فشارها، سازمان تعزیرات حکومتی بعد از بررسی های کارشناسی و حقوقی طی چند ماه اخیر، پرونده تخلف شرکت «آ. گ. س» در عرصه واردات ماشین آلات سنگین را نهایی و حکم محکومیت این شرکت را صادر کرد. برمبنای حکم قطعی سازمان تعزیرات، شرکت «آ. گ. س» به سبب تخلف قاچاق در ماشین آلات سنگین وارداتی به ۲، ۵۰۰ میلیارد تومان جریمه قطعی محکوم شد. لازم به ذکر است با نظارت و پیگیری ویژه رییس سازمان تعزیرات و باوجود فشارها و کوشش برای اعمال نفوذ، پرونده در مرحله اجرای احکام بوده و ماشین آلات قاچاق و سایر اموال توفیقی برای فروش و واریز به خزانه در اختیار اموال تملیکی قرار داده شده است.

منبع: