۳ شرط افزایش مالیات

به گزارش اجاره، رئیس شورای بهبود محیط کسب وکار اظهار داشت: افزایش مالیات با ۳ شرط جلوگیری از فرارهای مالیاتی، گسترش جامعه هدف و شناخت پایه های مالیاتی جدید باید صورت گیرد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای بهبود محیط کسب وکار اظهار داشت: اگر افزایش مالیات با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش جامع هدفی که باید مالیات بدهند و نداده اند، صورت گیرد اشکالی ندارد. اما اگر افزایش مالیات مقرر است از مسیر فشار آوردن به حقوق بگیران و بنگاه های اقتصادی شامل بخش خصوصی و اصناف و… باشد واقعاً تأثیر منفی بر کسب وکار دارد.
وی با اعلان اینکه همه دولت ها با درآمدهای مالیاتی کشور را اداره می کنند، اظهار داشت: اگر جامعه هدف بصورت منطقی گسترش یابد و از فرار مالیاتی جلوگیری شود، افزایش مالیاتی اتفاقاً امری مبارکی شمرده می شود.
رییس شورای بهبود محیط کسب وکار اشاره کرد: اگر نفت نداشتیم باید کامل با درآمدهای مالیاتی کشور را اداره می کردیم ولی حالا که نفت داریم باید درآمدهای نفتی را برای سرمایه گذاری ها کنار بگذاریم و مالیات هزینه های جاری را تامین نماییم.
فولادگر اشاره کرد: بدین سبب افزایش مالیات با ۳ شرط جلوگیری از فرارهای مالیاتی، گسترش جامعه هدف و شناخت پایه های مالیاتی جدید باید صورت گیرد چونکه در صورت ایجاد فشار روی مالیات دهندگان فعلی، وضعیت کسب وکارها نامساعد می شود.

منبع: