تداوم پرداخت یارانه نقدی و دارو در سال آینده

به گزارش اجاره، معاون نظارت سازمان برنامه و بودجه از تداوم پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک به گروههای مشمول، یارانه دارو، شیر خشک و یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال آینده اطلاع داد.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه، حمید امانی همدانی در رابطه با مهم ترین تفاوت های لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه های قبل، اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نخستین لایحه دولت در اجرای اصلاحیه ماده (۱۸۲) بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. لوایح بودجه در سالهای قبل، مشتمل بر مجموعه احکام و جداول و پیوست ها بود که بصورت یکجا در ۱۵ آذرماه هر سال توسط دولت تقدیم مجلس می شد.
وی اضافه کرد: اما در اجرای اصلاحیه ماده (۱۸۲) بخشنامه داخلی مجلس، سال جاری برای اولین بار بودجه کل کشور در دو بخش با فاصله زمانی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه در تشریح بخش اول لایحه بودجه اظهار داشت: بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشتمل بر هفت فصل حاوی احکام، سقف منابع، سقف درآمد و تراز مالیاتی، سقف واگذاری دارایی های سرمایه ای، سقف واگذاری دارایی های مالی و منابع هدفمندسازی یارانه ها و مفروضات پیش بینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شده تا طبق زمان بندی و ضوابط تعیین شده در اصلاحیه ماده (۱۸۲) بخشنامه داخلی مجلس، مورد رسیدگی قرار گیرد.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بازگشت به جایگاه واقعی ماده واحده و احکام بودجه
امانی بیان کرد: مطابق اصلاحیه ماده (۱۸۲) بخشنامه داخلی مجلس، صرفا احکام و مواردی در این مرحله قابل طرح و عرضه به مجلس شورای اسلامی است که اثر مستقیم بر منابع یا مصارف بودجه دارد، یا برای تأمین مالی قسمتی از وظایف قانونی در نظر گرفته شده باشد.
وی با اعلان اینکه سال جاری دولت آن دسته از احکام پرتکرار ضروری را که قبلاً در قوانین بودجه سالانه، درج و تداوم آنها ضروری تشخیص داده می شد، در قالب قانون الحاق (۳) تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که در دست رسیدگی است، افزود: یکی از خصوصیت های مهم لایحه بودجه امسال، بازگشت به جایگاه واقعی ماده واحده و احکام بودجه است که نباید به تغییر قوانین دائمی و یا احکام موقت غیر بودجه ای ورود کند.
معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه با تشریح بخش دوم لایحه بودجه، اظهار داشت: بخش دوم حداکثر ۱۰ روز بعد از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه، باید توسط دولت با رعایت احکام و سقف های مصوب در قسمت اول، مشتمل بر جداول تفصیلی بودجه به مجلس ارسال شود.
مبتنی بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بر احکام برنامه پنج ساله هفتم
امانی با اعلان اینکه خصوصیت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مبتنی بودن آن بر احکام برنامه پنج ساله هفتم توسعه است، اشاره کرد: برای اولین بار، لایحه برنامه پنج ساله هفتم همزمان با پروسه تدوین احکام بودجه در دولت، در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی بود و دولت با اهتمام ویژه کوشش کرد تا بودجه مبتنی بر احکام برنامه تهیه و عرضه شود.
تنظیم مصارف بودجه در قالب منابع قابل حصول منابع
وی با اشاره به برخی دیگر از مشخصات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: در این لایحه، پیش بینی منابع و مصارف برمبنای عملکرد واقعی و قابل تحقق سال ۱۴۰۲، انجام و سعی شده است از بیش برآوردی یا کم برآوردی اعداد و ارقام پرهیز شود. به بیان دیگر ابتدا منابع قابل حصول با واقع نگری، بررسی و سپس مصارف در قالب آن تنظیم شده است.
کاهش ۳۲ درصدی کسری تراز عملیاتی بودجه
معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: کاهش چشم گیر (۳۲ درصدی) کسری تراز عملیاتی از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۴۹ هزار میلیارد تومان؛ افزایش جزئی هشت دهم واحد درصد سهم هزینه ای جاری در بودجه عمومی نسبت به رقم مصوب ۱۴۰۲ با وجود افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق؛ افزایش سهم مالیات در تأمین منابع عمومی از ۴۳ درصد به ۵۱ درصد؛ کاهش سهم نفت در تأمین منابع عمومی از ۲۹ درصد به ۲۳، ۷ درصد؛ ارتقای عدالت در پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان با بیشتر دیدن ضریب افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۲ واحد درصد بیش از شاغلان؛ اِعمال سیاست های ضد تورمی بودجه با صرفه جویی در قسمت سایر هزینه ها؛ هدایت منابع مولدسازی به سمت تکمیل طرح های نیمه تمام و تقویت رشد اقتصادی و اصلاح و شفاف سازی رابطه مالی دولت و نفت مطابق مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، از دیگر خصوصیت های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است.
تسریع در تأمین اعتبار طرح های عمرانی خصوصاً برای استانهای سردسیر
امانی با اشاره به نکات مثبت و امیدآفرین بودجه ۱۴۰۳، اشاره کرد: استمرار رشد سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ارتقا به رشد هفت درصدی در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه؛ توجه به توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت و سرویس دانش آموزان دارای معلولیت و دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با استانداردهای بین المللی افراد دارای معلولیت؛ پیش بینی سازوکارهای لازم بمنظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای خصوصاً برای استانهای سردسیر بوسیله اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی دارای قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی؛ پیش بینی ظرفیت قانونی تسویه و تهاتر بدهی دولت ناشی از اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بوسیله واگذاری اموال غیرمنقول؛ پیش بینی سازوکار رفع مشکلات ضمانت نامه صادرکنندگان خدمات مهندسی به جهت تسهیل در استفاده از منابع بین المللی و پیش بینی سازوکارها و منابع مالی مورد نیاز لازم برای پشتیبانی از اشغال پایدار و پشتیبانی از مشاغل خرد خانگی در امتداد ماده ۲ برنامه هفتم، همچون نکات مثبت و امیدآفرین لایحه بودجه ۱۴۰۳ هستند.
جنبه های مثبت فرهنگی لایحه بودجه ۱۴۰۳
وی همین طور برخی جنبه های مثبت فرهنگی لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تصریح کرد و اضافه کرد: پشتیبانی از محصولات سینمایی فاخر و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با رویکرد ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی و اشاعه فرهنگ مقاومت و هم ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل مبحث های قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت، یادواره ها و گلزارهای شهدا، کمک به مساجد، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار داشته است.
حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد: سوق دادن تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه برای اجرای مبحث های اجتماعی همچون قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون پشتیبانی از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون ساماندهی و پشتیبانی از مشاغل خانگی (تبصره ۱) و تدوین منابع و سازوکار اجرایی لازم برای پشتیبانی از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، پشتیبانی از مشاغل خرد، خانگی و کارگاه های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی در تبصره ۲ و مطابق ماده ۶ قانون پنج ساله هفتم، از دیگر نکات مثبت در بودجه ۱۴۰۳ است.
افزایش شفافیت بودجه بوسیله ایجاد حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی
امانی اضافه کرد: افزایش شفافیت بودجه بوسیله ایجاد حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی برای دستگاه های اجرایی و حذف حساب های فرعی نزد سایر بانکها (تبصره ۳)؛ پیش بینی سازوکارهای لازم برای افزایش پوشش بیمه و جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی به ساختمان های مسکونی؛ توجه ویژه به بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه ها و گسترش زیرساخت های حمل و نقل و طرح های آب رسانی؛ پیش بینی احکام موردنیاز و ظرفیتهای قانونی لازم برای تسهیل و تسریع رسیدگی سازمان مالیاتی به پرونده های مالیاتی و وصول مالیات حقه دولت و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و وصول بموقع درآمدهای مالیاتی در کنار عدالت مالیاتی و عدم فشار مالیاتی بر اقشار حقوق بگیر و مشاغل خرد و کسب وکارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی، هم از نکات امیدآفرین در لایحه بودجه ۱۴۰۳ است.
کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی و دارو به یک درصد
وی، از تداوم پرداخت یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک به گروههای مشمول و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی؛ تداوم پرداخت یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی و تداوم پرداخت یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۳ آگاهی داد و اظهار داشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳، پرداخت مستقیم یارانه های نقدی و دارو به ذی نفعان نهایی (سرپرستان خانوار و داروخانه ها)؛ پشتیبانی از تولید و اشتغال با کاهش حقوق گمرکی ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی به دو درصد و کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک اطفال به یک درصد در جهت کنترل تورم خصوصاً در اقلام مؤثر بر سفره مردم و سلامت، مورد توجه دولت قرار گرفته است.
اعمال معافیت های مالیاتی برای پشتیبانی از توسعه اقتصاد دیجیتال
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور از پیش بینی سازوکارهای لازم برای تسریع و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه فیبر نوری کشور و اعمال معافیت های مالیاتی برای پشتیبانی از توسعه اقتصاد دیجیتال و تشویق کسب وکارهای اینترنتی با بهره گیری از سکوهای داخلی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ آگاهی داد و اظهار داشت: در این لایحه، اولویت بخشی اعتبارات بخش فرهنگ به ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه های دانشجویان متأهل؛ پیش بینی سازوکارهای لازم برای اعطای کارت رفاه دانشجویی به جهت تمرکز تقویت عرضه تسهیلات و کمک هزینه به دانشجویان و معافیت واردات خودروی آمبولانس مورد نیاز نهادهای ذیربط و خیران بیمارستان ساز از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل هم از جانب دولت دیده شده است.