صادرات پیاز و گوجه فرنگی به زودی محدود می شود

به گزارش اجاره، گمرک ایران اعلام نمود صادرات پیاز و گوجه فرنگی بزودی محدود می شود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، گمرک ایران در اطلاعیه ای اعلام نمود که برمبنای مصوبات ستاد تنظیم بازار و نظر وزارت جهاد کشاورزی محدودیت ها درباب صادرات پیاز و گوجه فرنگی به زودی اعلام می گردد.
با توجه به بارگذاری بخشنامه مربوطه توسط وزارت جهاد کشاورزی در پایگاه ملی قوانین و مقررات، این محدودیت ها به زودی اعلام خواهد شد.
بر اساس این گزارش، جزییات اجرائی محدودیت های صادراتی ۲ محصول پیاز و گوجه فرنگی به زودی ابلاغ می گردد.
شایان ذکر است، تجار و ذی نفعان باتوجه به این اطلاعیه و بازارهای هدف صادراتی می توانند برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.