سال آینده فشار مالیاتی بر مردم نداریم

به گزارش اجاره، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: نرخ های مالیاتی ثابت مانده و افزایش ضرایب مالیاتی در سال آینده نداریم.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگو با رادیو درباره ی مالیات در سال آینده اظهار داشت: سال آینده میزان درآمدهای مالیاتی را ۱، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده ایم که از چهار بخش تامین می شود؛ مالیات بر اشخاص حقوقی و شرکت ها، مالیات بر درآمدها که عمدتا شامل مشاغل، حقوق و دستمزد است، مالیات از فروش کالا و خدمات و مالیات ثروت مثل مالیات از نقل و انتقالات، مالیات بر ارث.
وی اضافه کرد: مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات که عمدتا مالیات بر ارزش افزوده است بیشترین سهم را از درآمدهای مالیاتی دارند؛ به شکلی که سال آینده پیش بینی کردیم درآمدهای مالیاتی ۴۹.۸ درصد افزایش یابد که از این مقدار افزایش ۵۳ درصد آن از رشد مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات حاصل می شود و حدود ۳۲ درصد نیز از مالیات بر ثروت و درآمدها به دست می آید.
منظور ضمن تاکید بر این که به اشخاص حقیقی و تولیدکنندگان فشار مالیاتی وارد نمی گردد، اظهار داشت: ضرایب مالیاتی یا نرخ مالیاتی را بالا نبرده ایم و نرخ های مالیاتی در همه بخش ها شامل حقوق و دستمزد، ارزش افزوده، شرکتها همه ثابت هستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: حقوق و دستمزد تا سقف ۱۲ میلیون تومان، مالیات تعلق نمی گیرد. همین طور درآمد مشاغل تا ۷۵ میلیون تومان معاف از مالیات است و درآمد مستغلات و اجاره نیز تا ۵۷ میلیون معاف از مالیات هستند.
وی درباب چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی اظهار داشت: مالیات روی درآمدهاست و از سود اسمی دریافت می شود؛ یعنی تولیدکننده با قیمت بالاتری کالا را می فروشد و هزینه ها را با قیمت بالاتر تامین می کند و این تورم هر ساله خود به خود سود شرکتها را بالا می برد؛ پس مقدار مالیات هم متناسب با تورم رشد می کند. از طرف دیگر عامل دوم افزایش درآمدهای مالیاتی، شناسایی مودیان جدید است و تعداد مودیان بالا می رود.
منظور اشاره کرد: تمرکز دولت هم اکنون بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی خصوصاً فرارهای مالیاتی بزرگ است.

منبع: