واکنش سازمان امور مالیاتی به حواشی نشست شیراز

به گزارش اجاره، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در واکنش به حواشی نشست مدیران مالیاتی در شیراز اظهار داشت که با عنایت به غیرقابل قبول بودن همین حد از عدم صرفه جویی در دولت مردمی، مسئول مرتبط در اداره کل فارس برکنار شد.

مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گزارش اجاره به نقل از مهر اظهار نمود: به دنبال برگزاری همایش مدیران کل سازمان امور مالیاتی در مهر ماه سالجاری در استان شیراز، ابهاماتی در رابطه با هزینه های همایش در فضای مجازی عنوان شد.
موحدی اضافه کرد: در همین راستا رئیس سازمان در ابلاغی به مدیران نظارتی سازمان یعنی حراست، بازرسی و دادستانی مالیاتی دستور رسیدگی در اسرع وقت برای برخورد با عوامل دارای تقصیر یا قصور و نظارت ها و مراقبت های آتی را صادر کردند.
وی به جزئیات انتشار این حواشی در رسانه ها و واکنش سازمان امور مالیاتی به آن پرداخت و اظهار داشت: بخشی از اطلاعات و تفاسیر انتشار یافته مخدوش است اما در مورد بخشی از هزینه ها هم باید اظهار داشت که با عنایت به امکان صرفه جویی و غیرقابل قبول بودن همین حد از عدم صرفه جویی در دولت مردمی، مسئول مرتبط در اداره کل فارس از مسئولیت خود برکنار شد.
موحدی ضمن اشاره به تعامل با نهادهای نظارتی تصریح کرد: دستگاههای نظارتی بیشتر از یک ماه است که در جریان جزئیات هزینه کرد این نشست قرار دارند.