بازگشت دارایی مردم با مولد سازی

به گزارش اجاره، معاون وزیر اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر مردمی سازی اقتصاد از راه مولدسازی، اظهار نمود: درآمد حاصل از ۲۰ همت دارایی مازاد خراسان رضوی صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام این استان می شود.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان خصوصی سازی، مالک رحمتی معاون وزیر اقتصادی و دارایی و رئیس این سازمان در آخرین روز پاییز ۱۴۰۲ در این نشست کارگروه مولدسازی استان خراسان رضوی حضور یافت و بیان داشت: سامانه مولدسازی دارایی های دولت سامانه ای هوشمند است که مدیران دستگاههای اجرایی با ثبت نام در آن می توانند املاک دولتی استان را مشاهده نموده و در تکمیل پروژه های نیمه تمام دستگاه خود، از ظرفیت مولدسازی استفاده نمایند. وی ضمن اشاره به تعامل و همکاری خوب در مبحث مولدسازی، میان مدیران دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی بیان داشت: با وجود این که املاک مازاد در مراکز استان ها، ارزش افزوده بیشتری دارند ولی باید از ظرفیت املاک سایر شهرستان ها، در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام آنها استفاده گردد. معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد پروژه های نیمه تمام، تکلیفی بوده و تعریفی نیستند و در این شرایط همه ما باید فرصت را غنیمت شمرده تا بتوانیم عقب ماندگی یک دهه ای که با این پروژه های نیمه کاره به ارث رسیده است را، با استفاده از ظرفیت مولدسازی، جبران نمائیم. وی ضمن اشاره به بیانات رئیس جمهور اظهار داشت: باید طوری عمل شود که استفاده از ظرفیت مولدسازی در املاک مازاد، برای مدیران دستگاههای اجرایی افتخار محسوب شده و از این مدیران تقدیر به عمل آید. رحمتی خاطرنشان کرد: دارایی های مازاد و راکد استان خراسان رضوی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده که از محل ایجاد ارزش افزوده و مولدسازی این دارایی ها، کمبود سرانه ها در استان جبران و پروژه های نیمه تمام مورد نیاز مردم اجرا خواهد شد. وی ادامه داد: باهم افزایی و کمک دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی میتوان تکمیل پروژه های برزمین مانده را شتاب بخشید.

منبع: