افزایش ۲۵ درصدی مالیات از صنف طلا تکذیب شد

به گزارش اجاره، سازمان امور مالیاتی هرگونه افزایش نرخ مالیاتی یا افزودن پایه مالیاتی حوزه طلا از روز اول دیماه را تکذیب نمود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر سازمان امور مالیاتی اعلام نمود هیچ مالیات جدید یا افزایش نرخی در حوزه مالیات ستانی از صنف طلا وضع نشده است و دریافت مالیات ۲۵ درصدی از طلا کذب است. این سازمان در اطلاعیه ای اعلام نمود اصل طلا و جواهر و پلاتین بکار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و تنها اجرت ساخت و سود فروشنده که سهم کوچکی از مبلغ پرداختی بابت خرید می باشد مشمول ارزش افزوده است. هیچ مالیات جدیدی بر خریدار طلا وضع نشده است بلکه اصل طلا هم از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و از نظر سازمان مالیاتی ثبت کد ملی خریدار هنگام خرید طلا الزامی نیست

منبع: