فرارمالیاتی برخی طلافروشان از ۳ تا ۷۰۰ میلیارد تومان

اجاره: به گزارش اجاره، طلافروشان در کنار وکلا و پزشکان یکی از اصناف و مشاغلی پردرآمدی هستند که بیشترین فرار مالیاتی را هم به خود اختصاص می دهند.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان امور مالیاتی، طلافروشان در کنار وکلا و پزشکان یکی از اصناف و مشاغلی پردرآمدی است که بیشترین فرار مالیاتی را هم به خود اختصاص می دهند، این در حالیست که همه اصناف باید به مثابه کارگران، کارمندان و اقشار ضعیف و متوسط جامعه مالیات حقه خویش را پرداخت کنند. با این وجود بر مبنای قانون، همه مشاغل همچون صنف طلافروشان باید به سامانه مودیان و قانون پایانه های فروشگاهی متصل شوند و از راه این سامانه هر گونه خرید و فروش را ثبت کنند که منجر به شفافیت در همه بازارها بخصوص بازار طلا و سکه می شود. اصنافی که به این سامانه متصل شوند باید برای هر خرید و فروشی صورتحساب الکترونیکی صادر کنند. این امر سبب شناسایی فراریان مالیاتی دانه درشت می شود و هیچ گونه فشار مالیاتی بر اقشار عادی مردم وارد نمی گردد. همه مردم که به شکلی مالیات پرداخت می کنند و بیمی از پرداخت مالیات ندارند، اما این دانه درشتان و فراریان مالیاتی هستند که با ترفندهای مختلف از زیر بار مالیات شانه خالی می کنند. در جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و همینطور اتصال همه صاحبان مشاغل به این سامانه از اول دی ماه، موجی از شایعه و گرانی در مورد مالیات طلا از جانب بعضی از افراد به وجود آمد، این در صورتی است هیچ گونه افزایشی در نرخ مالیات طلا اتفاق نیافته است. با این وجود طلافروشان در بعضی مناطق کشور و پایتخت درب واحد صنفی خویش را به نشانه اعتراض بستند تا مخالفت خویش را با شفافیت و مالیات ستانی عادلانه اعلام کردند، این در حالیست که امسال سازمان امور مالیاتی با اقدامات گوناگونی تلاش کرده که به مثابه تمامی اصناف از طلافروشان هم مالیات دریافت کند و جلوی فرار مالیاتی آنها را بگیرد. نمونه هایی از فرارهای مالیاتی که در نقاط مختلف کشور توسط سازمان امور مالیاتی شناسایی شده، نشانگر اینست که چه چیزی باعث نگرانی بخش قلیلی از این صنف شده بود که اصرار به بی قانونی داشتند. در استان مرکزی، از یک طلافروش که مبادرت به خرید و فروش غیررسمی در طول سال های ۹۷ تا ۹۹ می کرد، ۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی گردید. در استان کرمان طی بازرسی مالیاتی انجام شده از یک طلافروشی ۱۸۰ میلیارد تومان برگ تشخیص و مطالبه مالیات صادر شد. در استان یزد، اوراق تشخیص متمم به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای ۳ طلافروش در اجرای بازرسی ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم ابلاغ گردید. اداره کل خراسان رضوی، برای کتمان درآمد دو طلافروش، تشخیص مالیات ۸ میلیارد تومانی داد. در گلستان، ۳ میلیارد تومان از یک طلافروش فرار مالیاتی شناسایی شد. در آذربایجان غربی، کتمان فروش ۱۸۰۰ میلیارد تومانی برای ۷ طلا فروش با اجرای بازرسی مالیاتی به دست آمد. اداره کل اردبیل از راه الگوهای شناسایی سیستمی فرار، سوء استفاده از دستگاه کارتخوان ۴ مؤدی با مشاغل باشگاه ورزشی، قالیبافی، طلای آب شده و صندوق قرض الحسنه توسط برخی از طلافروشان را با جمع مبلغ واریز ۸۱۵ میلیارد تومان شناسایی نمود. در اصفهان طی بازرسی از یک طلافروشی بیشتر از ۴ میلیارد تومان فرار مالیاتی قطعی به دست آمد.

منبع: