برخورد با متخلف در هر سطحی، پیمان مشترک دولت سیزدهم با مردم است

اجاره: رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از برخورد با متخلفان اقتصادی آگاهی داد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به این که عملکرد سامانه تدارکات که در دولت سیزدهم بسیار چشم گیر و قابل توجه است، گفت سامانه ستاد در سال ۱۴۰۱ به اندازه کل ده سال پیش از آن، شفافیت به وجود آورده است و هم اکنون بیش از ۶۰۰ هزار تامین کننده و سازمان درحال فعالیت در این سامانه هستند و این یعنی عزم دولت سیزدهم در شفافیت و توزیع عادلانه فرصت ها.
وی در ادامه اظهار داشت: اما پیشرفت سامانه نمی تواند دلیل آن باشد که ما از اجرای قوانین و مقررات چشم پوشی کرده و اجازه تخلّف را بدهیم. میثاق اصلی شخص رییس محترم جمهوری و کل دولت سیزدهم با مردم ایران، مبارزه با فساد، تبعیض، ناعدالتی، رانت و ناکارآمدی هست و هر کارگزار این دولت باید خودرا موظف و متعهد به این رسالت بداند.
وی اضافه کرد: بررسی ابعاد مختلف و وضعیت سامانه ستاد، در ضمن ۸ ماه و با جلسات متعدّد کارشناسی انجام شد. در این راه متخصصین خبره حقوقی، فنّی و مالی در کنار نهادهای نظارتی و خصوصاً سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات حضور داشتند و جمع بندی این شد که این کار نه در راه قانونی خود قرار دارد و نه با رعایت صرفه مالی دولت به انجام می رسد. این جمع بندی موجب شد که بلا فاصله اقدام اصلاحی و برخورد را در مرکز با پیمانکار شروع کردیم.
کلاهدوزان با اشاره به اینکه برخورد با تخلف و اصلاح مسیر به هیچ وجه خدمات دهی سامانه را متوقف نکرده است اضافه کرد:. بطور قطع در هر اقدامی نقاط چالش زا وجود دارد که باید مدیریت شود؛ اما وجود چالش نباید ما را به سمت بی عملی و پذیرش تخلّف سوق دهد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن تاکید بر فعال بودن کامل خدمات سامانه ستاد اظهار داشت: مستندات موضوع بصورت کامل و دقیق در اختیار دستگاه قضائی گذاشته شده و امیدواریم با دغدغه ای که ریاست محترم قوه قضائیه نیز دارند به این پرونده دراسرع وقت رسیدگی شود.
امین کلاهدوزان با اشاره به این که تخلّف اصلی در سال ۹۳ رخداده است اضافه کرد: شرکت پیمانکار، بیش از ۸ سال است بطورکامل مغایر با قانون کارمزدهای سامانه که درآمد دولتی هست را به حساب حقوقی شرکت واریز می نماید و خیلی واضح است شرکتی که این حجم از پول را بدون طی تشریفات قانونی، به دست آورده، علاقه ای به شفاف شدن این مسئله نداشته باشد.
کلاهدوزان با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب درباب مبارزه با فساد و لزوم ایجاد شفافیت اظهار داشت: اعتقاد قلبی من و همکارانم در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این هست که در نظام جمهوری اسلامی، مردم غریبه و نامحرم نبوده و ما نیز حق چشم پوشی از اجرای قانون را با هر توجیهی نداریم. ما باید بدنبال ایجاد شفافیت بیشتر باشیم و مخالفان این شفافیت بگفته رهبری انقلاب و رییس محترم جمهور در زمره دشمنان مردم هستند. مردم باید بدانند که تا الان چه دستاوردهایی داشته ایم و باید بدانند گیر کار کجاست و خودشان کمک می کنند تا این مسئله را حل نماییم.

منبع: