نباید برای دولت هزینه تراشی کرد

به گزارش اجاره، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر لزوم رعایت انضباط مالی در همه دستگاه ها، اظهار داشت: باید در قالب منابع موجود تلاش نماییم تا کشور را به نحو مطلوبی اداره نماییم.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه، هشتمین جلسه بررسی بخش تفصیلی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با حضور «داوود منظور»، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونان و رؤسای امور سازمان برگزار و گزارش «اعتبارات مورد نیاز حوزه آموزش» از جانب امور آموزش عرضه شد. منظور در این جلسه با تاکید بر لزوم رعایت انضباط مالی در همه دستگاه ها همچون در آموزش و پرورش، اظهار نمود: همه امور بخشی سازمان برنامه و بودجه، وضعیت نیازهای بودجه و تعهدات سه ماه پایانی سال جاری را به صورت مکتوب اعلام کنند تا بررسی، جمع بندی و تصمیم گیری لازم در مورد تخصیص اعتبارات صورت گیرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به اینکه باید در قالب منابع موجود تلاش نماییم تا کشور را به نحو مطلوبی اداره نماییم و از هزینه تراشی به صورت جدی پرهیز شود، اضافه کرد: ضروری است که همه دستگاه ها خویش را پایبند و مقید به چارچوب بودجه مصوب بدانند و با رویکرد افزایش بهره وری در جهت خدمت رسانی بیشتر به مردم گام بردارند. معاونان و رؤسای امور سازمان برنامه و بودجه کشور در این جلسه، به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

منبع: