تعیین تکلیف ۱۲۰ هزار ماینر

به گزارش اجاره، معاون سازمان اموال تملیکی از تعیین تکلیف ماینرهای موجود در انبارهای این سازمان اطلاع داد و اظهار داشت که ماینرهای مزایده ای فقط به افراد دارای مجوز بهره برداری فروخته می شود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، سعید غلامی باغی، معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در مورد تعیین تکلیف ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی اظهار داشت: یکی از کالاهایی که در سنوات گذشته توسط دستگاههای کاشف به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شده و در انبارهای این سازمان نگهداری می شوند، دستگاههای استخراج رمز ارز است که به باعث نگرانی هایی که در مورد مصرف برق این دستگاه و مشکلاتی که برای شبکه برق کشور ایجاد می کنند، تعیین تکلیف این دستگاه ها به دریافت مجوز از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا موکول شده است.
وی اظهار نمود: طی سنوات گذشته حدود ۱۲۰ هزار ماینر در انبارهای اموال تملیکی در سرتاسر کشور نگهداری شده اند که به باعث مصوبه مورخ ۱۴۰۲.۸.۲۰ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین تکلیف آنها شروع شده که با عنایت به این مصوبه برای تعیین تکلیف ماینرها، حدود و شروطی همچون دریافت گواهی انطباق استاندارد و دریافت کد شناسه و کد رهگیری و کالا ملاحظات اجرایی وجود دارد که در حال انجام می باشد.
غلامی متذکر شد: سایر ماینرهای مکشوفه تمامی اشخاص، همچون ماینرهای شرکت بورس تهران، باید توسط دستگاههای کاشف مطابق قانون به انبارهای اموال تملیکی تحویل داده شود.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: پرونده رسیدگی به ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی مانند سالهای گذشته و سایر پرونده های دیگر در مراجع رسیدگی کننده مورد بررسی قرار می گیرد که اگر رای بر برائت این پرونده صادر شود، پس از دریافت شناسه کالا و کد رهگیری دستگاه ها به صاحبان کالا مسترد می شود اما اگر حکم به محکومیت صادر شود، این ماینرها بعد از دریافت گواهی انطباق استاندارد توسط سازمان اموال تملیکی و دریافت شناسه کالا و کد رهگیری در مزایده های سراسری سازمان صرفا به افرادی که مجوز بهره برداری و یا مجوز دارای پیشرفت از مراجع ذی صلاح هستند، فروخته می شود.