وزارت اقتصاد: کسی به دنبال لاپوشانی فساد چای دبش نیست

به گزارش اجاره، وزارت اقتصاد اعلام نمود: وزیر اقتصاد به مردم اطمینان داد که پول ارز دریافت شده و بازگشته است اما در عین حال خاطرنشان کرد که حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مسئله نیست.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، وزارت اقتصاد در پاسخ به سو برداشت هایی که با تقطیع اظهارات وزیر اقتصاد در رابطه با فساد چای دبش صورت گرفته، توضیح داد: دولت هیچ خط قرمزی در برخورد با فساد ندارد و این مورد به صراحت در سخنان وزیر اقتصاد بیان شده است.
همچنان که خاندوزی اعلام نموده است: «دولت بنا نیست خاکروبه ها را زیر فرش ها پنهان کند، نمی خواهد روی فسادها سرپوش بگذارد و قرار نیست عده ای در حاشیه امن باشند.» ازاین رو در رابطه با فساد چای دبش هم بعیدترین برداشت، تقطیع سخنان وزیر و ادعای توجیه این فساد است.
وزیر اقتصاد به مردم اطمینان داد که پول ارز دریافت شده و بازگشته است اما در عین حال خاطرنشان کرد که حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مسئله نیست، همچنانکه پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده و ان شاءالله قوه قضاییه رای محکم و قطعی و اشد مجازات را صادر خواهد نمود.
با وجود اظهار نظر صریح وزیر اقتصاد، این سوءبرداشت ها با تحریف و تقطیع سخنان و ادعای توجیه فساد کاملا غیر منطقی و نادرست است.

منبع: