اختصاص ۱۱ و نیم همت برای گسترش زیرساخت های حمل و نقل

اجاره: اجاره: رئیس سازمان برنامه وبودجه در امتداد تحقق راهبرد ‎رشد تولید، ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جهت گسترش زیرساخت های ‎حمل و نقل به بالای ۱۲ کلان پروژه در این زمینه اختصاص داده شد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر داوود منظور رییس سازمان برنامه وبودجه در صفحه خودش در فضای مجازی نوشت: در امتداد تحقق راهبرد ‎رشد تولید، ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جهت گسترش زیرساخت های ‎حمل و نقل به بالای ۱۲ کلان پروژه در این زمینه اختصاص داده شد.