ممنوع الخروجی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک ها

اجاره: به گزارش اجاره، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانکهای عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بودند، ممنوع الخروج شدند.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان امور مالیاتی، وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه یکی از بانکهای عامل کشور از عرضه اطلاعات تراکنش های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی استنکاف نموده بود، اظهار داشت: به رغم هشدارهای چندباره به این بانک، از عرضه این اطلاعات خودداری کرد که با استفاده از ظرفیت ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم و از راه دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک مذکور تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج شدند.
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی با یادآوری اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی همچون مفاد تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲و سایر اختیارات قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالین اقتصادی، اظهار داشت: به سایر بانکها و مؤسسات اعتباری هم اخطار داده شده که تا پایان بهمن ماه برای عرضه برخط اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.
عزیزی با تاکید بر این که این اخطار به اطلاع کلیه نهادهای نظارتی کشور هم رسیده است، اضافه کرد: در صورت عدم عرضه اطلاعات صحیح در زمان تعیین شده و از بستری که سازمان معین نموده است، سازمان امور مالیاتی، متخلفان را متضامنا در میزان فرار مالیاتی احتمالی از این طریق مسئول می داند.