جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ افزایش مالیات بر ارزش افزوده یک درصد

به گزارش اجاره، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور، با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت بامداد امروز (سه شنبه سوم بهمن ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در قسمت درآمدی، با تصویب بند «س» تبصره ۶ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
س- در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده مبحث ماده هفت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، به میزان یک واحد درصد افزایش خواهد یافت.

منبع: