اجبار به بازنشسته کردن کارکنان دارای ۳۰ یا ۳۵ سال سابقه لغو شد

به گزارش اجاره، بخشنامه عدم اجبار به بازنشسته کردن کارکنان دارای ۳۰ یا ۳۵ سال سابقه خدمت از جانب سازمان اداری و استخدامی ابلاغ گردید.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، حسین عرب اسدی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه ای اجبار به بازنشسته کردن کارکنان دارای ۳۰ یا ۳۵ سال سابقه خدمت را ابلاغ نمود.
در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۵۳۳۴۲۰ تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ در خصوص بهره گیری دستگاههای اجرایی از اختیار حاصل از بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احراز شرایط بازنشستگی، با توجه به آرای شماره ۸۲۵- ۸۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ و شماره ۸۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بخشنامه مزبور در جهت سیاست های کلی دولت بر اجازه دستگاههای اجرایی برای اعمال اختیار خود تاکید نموده و برای آنها ممنوعیت ایجاد نکرده است.
مع الوصف، ادامه همکاری خدمت کارمندان تا رسیدن به شرایط بازنشستگی الزامی مقرر در ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب اختیار دستگاههای اجرایی منعی ندارد.

منبع: