گمرک ۱۵۸ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کرد

به گزارش اجاره، مجموع وصولی ها و واریز به خزانه از جانب گمرک به ۱۵۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش را نشان داده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، جمع کل وصولی ها و واریز به خزانه از جانب گمرک در ۱۰ ماهه سال جاری به رقم ۱۵۷ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان رسید. این میزان وصولی و واریز به خزانه در ۱۰ ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش را نشان داده است.
بر اساس گزارش گمرک ایران، میزان حقوق ورودی وصولی کالاها در ۱۰ ماهه سال جاری بالغ بر ۵۰ هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان شده که حاکی از افزایش ۴۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
میزان حقوق ورودی وصولی کالاها بعلاوه خودرو، گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار و ۲۳ ردیف درآمدی گمرک در مدت یاد شده به ۷۸ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۷۹ درصدی همراه بود.
میزان مالیات بر ارزش افزوده وصولی هم در همین مدت به رقم ۷۹ هزار و ۳۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش نشان داده است.