ترخیص ثبت سفارش های تمدید شده بلامانع شد

به گزارش اجاره، معاونت حقوقی ریاست جمهوری موافقت خویش را با پیشنهادات گمرک و اتاق بازرگانی در مورد اضافه شدن سه تبصره به ماده ۴۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اعلام نمود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه ای با مبحث «تصمیمات اتخاذ شده در مورد معتبر بودن اعتبار ثبت سفارش در هنگام اظهار کالا و طی فرایند تشریفات گمرکی» موافقت خویش را با پیشنهادات گمرک و اتاق بازرگانی در مورد اضافه شدن سه تبصره به ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اعلام نمود. گفتنی یکی از پیشنهادات گمرک که در این نامه مورد موافقت قرار گرفت، ترخیص ثبت سفارش های تمدید شده بود که مجدداً بلامانع شد.
لازم به ذکر است، پیشتر مدیر کل دفتر مقررات صادرات واردات در مکاتبه ای با دفتر واردات گمرک ایران اعلام نموده بود، ترخیص کالا بدون تمدید اعتبار ثبت سفارش را صرفا در صورتیکه ثبت سفارش در زمان اظهار کالا معتبر باشد، مجاز است.

منبع: