ترانزیت خارجی از مسیر ایران به ۱۴ و دو دهم میلیون تن رسید

به گزارش اجاره، ترانزیت خارجی از مسیر ایران در ۱۰ ماهه سالجاری به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید که مبین رشد ۲۹ درصدی است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، بنا بر اعلام گمرک ایران، ترانزیت خارجی از مسیر ایران در ۱۰ ماهه سال جاری به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۹ افزایش نشان میدهد.
بیشترین میزان ترانزیت خارجی کشور در مدت یاد شده به ترتیب از مبدا گمرکات منطقه ویژه شهید رجایی، پرویزخان و باشماق انجام گرفته است.
در ۱۰ ماهه امسال چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن ترانزیت خارجی از مبدا گمرک منطقه ویژه شهید رجایی، سه میلیون تن از مبدا گمرک پرویزخان و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن از مبدا گمرک باشماق انجام شده است.

منبع: