کدام استان ها در تبدیل مجوز صنفی به شناسه یکتا پیشتاز هستند؟!

به گزارش اجاره، تا بیست و یکم بهمن ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۶ هزار و ۲۰۰ پروانه صنفی به شناسه یکتا تبدیل گشته است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، برپایه آمار، بیشترین تعداد تبدیل مجوز صنفی کاغذی به شناسه یکتا در لرستان صورت گرفته است. در کارزار تبدیل مجوزهای صنفی بعد از لرستان استانهای قم، تهران و اردبیل به ترتیب بیشترین تبدیل مجوز به شناسه یکتا به نسبت مجوزهای صادره معتبر را داشته اند.

یادآوری می شود با حکم ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی تا آخر سال ۱۴۰۲ باید به مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) تبدیل شوند. درگاه ملی مجوزها امکان صدور غیرحضوری و مجانی شناسه یکتا برای صاحبان مجوزهای کاغذی را فراهم نموده و از دیماه گذشته، عملیات تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا شروع شده است. زیرساخت نرم افزاری کارزار ملی حذف مجوزهای کاغذی، طی ماه های گذشته توسط مراکز فناوری اطلاعات اغلب دستگاههای اجرایی عملیاتی شده است اما وزارت خانه های صمت، کشور و آموزش و پرورش هنوز زیرساخت لازم نرم افزاری برای اجرای ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها و تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک و را فراهم ننموده اند.

منبع: