مهر بررسی کرد؛ درآمدهای مالیاتی در گذر زمان درآمدهای مالیاتی ۲ برابر درآمد نفت

به گزارش اجاره، اقتصاد ایران در سالهای اخیر در مالیات پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و توانسته درآمدهای مالیاتی را دو برابر درآمدهای نفتی برساند.

خبرگزاری مهر -گروه اقتصاد؛ زمانی بود که بیشتر از ۷۰ درصد بودجه وابسته به نفت بود، اما اقتصاد ایران از آغاز دهه ۸۰ به سمت درآمدهای مالیاتی رفت و توانست سال به سال وابستگی به بودجه را کم کند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در آذر ماه سال ۱۳۸۷، « دولت نهم در کاهش آهنگ رشد هزینه های جاری دولت حرکت کرد، حرکت به سمت عملیاتی کردن بودجه و افزایش منابع درآمدهای مالیاتی از راه رونق بخشی به تولید کشور، وابستگی بودجه دولت به نفت در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد. همینطور سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود علی الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال ۱۳۸۶ به ۵۲.۴ درصد محدود شد.»
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
یکی از دستاوردهای مالیاتی در کشور مالیات بر ارزش افزوده بود که از سال ۱۳۸۷ اجرایی شد، طبق ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالا یا خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین، ارزش افزوده گفته می شود. این مفهوم به فرآیند تولید مربوط است و نه به کالای خاص مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات عام (بر عموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق می گیرد) است که به صورت چند مرحله ای از اضافه ارزش کالاهای ساخته شده یا خدمات عرضه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع دریافت می شود.
از مهرماه ۱۳۸۷ تا پایان بهار سال ۱۳۹۱، ۲۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده درآمد بدست آمد. از آغاز سال ۱۳۹۴ میزان این نوع از مالیات در ایران مجدداً افزوده شد و از ۶ درصد به ۹ درصد تغییر نمود. این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شد.
کاهش وابستگی به نفت ادامه دارد
بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه در قسمت منابع، بیشترین افزایش در ارتباط با درآمدهای مالیاتی و گمرکی در سال ۱۴۰۳ با ۴۰ درصد رشد بوده، اظهار داشت: وابستگی بودجه به منابع نفتی به ۲۴ درصد کاسته شده است البته این مورد بدون در نظر گرفتن منابع هدفمندی است که به طور عمده از محل فراورده های نفتی و گازی تأمین می شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: در قسمت مصارف، ۴۵ درصد منابع عمومی به حقوق و دستمزد، ۱۶ درصد به صندوق های بازنشستگی، ۱۵ درصد به اعتبارات عمرانی، ۹ درصد به بازپرداخت اصل اوراق مالی و ۱۵ درصد به سایر مصارف اختصاص یافته است.
درآمدهای مالیاتی ۲ برابر درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ سهم درآمدهای مالیاتی تقریبا دو برابر سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز است، بر این اساس، سهم درآمدهای پایدار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۶۱.۵ درصد است که افزایش حدود ۱۱ درصدی را نسبت به بودجه سال جاری دارد. درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و درآمد مالیاتی ۱، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان از جانب دولت پیشبینی شده است که تقریبا دو برابر درآمد نفت می باشد. به گزارش اجاره به نقل از مهر رسیدن درآمدهای مالیاتی به میزان ۲ برابر درآمدهای نفتی یکی از آرزوهای فعالان اقتصادی و اقتصاددانان بود که در سال ۱۴۰۳ محقق شد.

منبع: