سقف منابع تحقق پذیر در بودجه ۱۴۰۳ رعایت شد

به گزارش اجاره، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در لایحه ۱۴۰۳ ضمن اجتناب از بیش برآوردی در منابع مالی دولت، بعضی از منابع نسبت به سالجاری کاهش داده شده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به برخی نقدها در مورد بودجه نویسی اعلام کرد، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با هدف اجتناب از کسری بودجه پنهان و ارتقا شفافیت بودجه ای، ضمن اجتناب از بیش برآوردی در منابع مالی دولت، بعضی از منابع نسبت به سالجاری کاهش داده شده است. در جانب هزینه ها هم ضمن پالایش هزینه های غیر ضرور، سقف منابع تحقق پذیر کاملا رعایت شده است.