۴۵ درصد اراضی کشور سنددار شد

به گزارش اجاره، معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: با برنامه ریزی و کوشش های انجام شده اکنون ۶۳ درصد اراضی کشور رفع تداخل و ۴۵ درصد نیز سنددار شده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، کاظم خاوازی در نشست با رئیس، معاونان و مدیران سازمان امور اراضی کشور و معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اظهار نمود: باید از ظرفیت مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و انجمن های در رابطه با حوزه زمین برای تهیه طرح و برنامه ای جامع در جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی در کشور استفاده گردد.
وی اضافه کرد: ساخت وسازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی نیازمند صدمه شناسی و یک کار جامعه شناسی است.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی ضمن اشاره به لزوم بازبینی در آیین نامه ها و بخشنامه ها در حوزه زمین اظهار داشت: باید با ایجاد کارگروه های کارشناسی در مورد تناسب اراضی و نقشه خاک ها بررسی و تحقیق صورت گیرد.
یک دستگاه باید متولی گری و مدیریت زمین را برعهده داشته باشد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور هم در این جلسه با بیان اینکه زمین بستر و رکن تولید و پیشران توسعه کشور است، اظهار داشت: برای اجرای بهتر امور باید یک دستگاه بعنوان متولی زمین و مدیریت آن تعیین شود.
رضا افلاطونی اضافه کرد: تثبیت مالکیت اراضی و اجرای کامل طرح آمایش سرزمین یک لزوم است.
وی بیان نمود: با برنامه ریزی و تلاشهای صورت گرفته الان ۶۳ درصد اراضی کشور رفع تداخل و ۴۵ درصد هم سنددار شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور یکی از چالش های حوزه زمین را تغییر کاربری اراضی کشاورزی عنوان نمود و اظهار داشت: از ۱۸.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تنها ۵ میلیون هکتار آن درجه یک و دو است که باید با تمام توان آنرا حفظ و حراست کرد.
وی اضافه کرد: الان در ۳۰ استان کشور رصد و پایش هوشمند اراضی کشاورزی در حال انجام می باشد.
افلاطونی با تکیه بر لزوم ارتقای ساختار و جایگاه مدیریت امور اراضی استان ها، ضمن تشکر از پیگیری های مقام عالی وزارت در این خصوص اظهار داشت: برای تحقیق حجم بالای وظایف و مأموریت های حساس در حوزه مدیریت زمین، نیازمند ارتقا و اصلاح ساختار و استقلال مدیریت امور اراضی استان ها هستیم.
وی اضافه کرد: همه فعالیت ها و خدمات حوزه مدیریت زمین مکان محور است و باید از راه سامانه ها صورت گیرد.

منبع: