نرخ تورم تولید در بهمن ماه به ۲۸ درصد کاهش یافت

به گزارش اجاره، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده با کاهش ۱۴.۴ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸.۰ درصد در بهمن ماه سالجاری رسید.

به گزارش اجاره به نقل از بانک مرکزی، در ادامه اتخاذ سیاست های کنترل تورم بانک مرکزی در دولت سیزدهم با هدف تقویت بخش تولید و عرضه، کاهش فشارهای هزینه تولید در اقتصاد و کنترل رشد تقاضا از معبر کنترل رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی بواسطه پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی، نتایج قابل توجهی در زمینه کنترل نرخ تورم به دست آمده است.
تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده به دنبال استمرار پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز روند نزولی خود از آغاز سالجاری را ادامه داده و با کاهش ۱۴.۴ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸.۰ درصد در بهمن ماه سالجاری رسید.
بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروههای اصلی «کالا» و «خدمت» امسال حاکی آن است که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۱۶.۵ واحد درصدی از ۴۱.۰ درصد در فروردین ماه سالجاری به ۲۴.۵ درصد در بهمن ماه رسیده است. همینطور تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از ۴۰.۰ درصد در فروردین ماه به ۳۶.۲ درصد در بهمن ماه سالجاری رسیده است.

همینطور بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده در این دوره حاکی از بهبود در روند تورم این شاخص است، به صورتی که تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۸۲.۶ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۰ درصد در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ کاسته شده که موید کاهش ۴۸.۵ واحد درصدی در این مقطع است.

تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در بهمن ماه ۱۴۰۲ رقم ۱.۲ درصد را ثبت کرد. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروههای اختصاصی «کالا» و «خدمت» حاکی از تورم ۱.۸ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۲ واحد درصد و تورم ۰.۳- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می باشد که نشان داده است تورم ماهانه بهمن ماه تماماً از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای تولیدکننده بوده و اقلام خدماتی تاثیر کاهنده داشته اند.

منبع: