اتصال وزارت آموزش وپرورش باردیگر به درگاه ملی مجوزها

اجاره: اتصال مجدد درگاه تخصصی صدور مجوز آموزش وپرورش به درگاه ملی مجوزها بعد از ۳ ماه تأخیر برقرار شده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر بعد از اتصال مجدد درگاه آموزش وپرورش به درگاه ملی مجوزها این امکان برای متقاضیان فعالیت در این زمینه کسب وکار برقرار شد که مجدداً بتوانند مجوز دریافت نمایند.
گفتنی است؛ مجوزهای آموزش وپرورش شامل تأسیس و فعالیت مرکز غیردولتی، تأسیس و فعالیت مدرسه غیردولتی، تأسیس مدرسه بزرگسال غیردولتی و تأسیس مدرسه آموزش الکترونیکی غیردولتی می باشد.
براساس حکم ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، باید همه مجوزهای کاغذی تا انتهای سال ۱۴۰۲ به مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) تبدیل شوند. امکان تبدیل غیرحضوری و رایگان مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا بوسیله درگاه ملی مجوزها برای صاحبان کسب وکار از دی ماه ۱۴۰۲ مهیا و عملیات تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا شروع شده است.

منبع: