اسامی برندهای سیگار و تنباکوی قاچاق اعلام گردید به علاوه لیست

به گزارش اجاره، عناوین ۴۱ نشان تجاری قطعی قاچاق سیگارت و تنباکوی معسل اعلام گردید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، لیست نشان های تجاری خارجی رایج سیگارت و تنباکوی معسل قاچاق محرز شامل ۴۱ عنوان اعلام گردید. با عنایت به حساسیت مبحث سلامت و لزوم جلوگیری از صدمه های مضاعف سیگارهای غیرمجاز، باید از خرید، فروش و مصرف آنها جلوگیری به عمل آید. لیست سیگارت و تنباکوی معسل قاچاق محرز به شرح جدول زیر است.

منبع: