تصویب ۵ و نیم میلیارد دلار طرح سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲

به گزارش اجاره، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۱۸ طرح به ارزش بیشتر از ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی و تعداد ۱۷۵ طرح فرعی (درمجموع ۴۷۵) مصوب شده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، در دویست و هفتاد و هشتمین جلسه هیأت سرمایه گذاری خارجی و آخرین جلسه هیأت سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲، تعداد ۵۵ دستور جلسه در مورد طرح سرمایه گذاری خارجی با حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۴۵۰ میلیون دلار و در قسمت های مختلف اقتصادی از جمله، حوزه صنعت، دارو، مواد غذایی، ساختمان، گردشگری، تجهیزات راه سازی، مدیریت شهری، خدمات و کشاورزی بررسی و تصویب گردید.
این طرح ها از کشورهای مختلف همچون چین، ترکیه، عراق، هند، افغانستان، امارات متحده عربی، عربستان، روسیه، پاکستان و ایرانی ها مقیم خارج از کشور در حوزه نفت و گاز، تأمین آب، برق و گاز، حمل و نقل و ارتباطات، خدمات، ساختمان، صنعت، کشاورزی و معدن مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب هیأت سرمایه گذاری خارجی رسید. در جهت تسریع و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای سرمایه گذاری خارجی، هر ماه نشست هیأت سرمایه گذاری خارجی در سازمان سرمایه گذاری برگزار شده و در هر نشست ده ها درخواست سرمایه گذاری خارجی بررسی، تصویب و مجوز سرمایه گذاری خارجی آنها صادر می شود.
طبق گزارش عملکرد معاونت طرح های دفتر سرمایه گذاری خارجی، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۱۸ طرح به ارزش بیشتر از ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی و تعداد ۱۷۵ طرح فرعی (درمجموع ۴۷۵) مصوب شده که در مقایسه و نسبت به سال قبل هم در حجم و هم تعداد طرح اصلی و فرعی افزایش چشم گیر داشته است.