سال جهش تولید با مشارکت مردم_۲ مشارکت مردمی در تولید با حضور تعاونی های تولیدی

به گزارش اجاره، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: برای مشارکت مردم در جهش تولید ابتدا باید موانع و مشکلات سد راه فضای کسب وکار رفع و سپس خود تحریمی های داخل از بین روند.

وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره بر این که امسال هشتمین نام گذاری تأکیدی مقام معظم رهبری بر «تولید» است، اظهار داشت: هسته مرکزی که رهبر انقلاب بصورت پیوسته نسبت به آن تاکید دارند «رونق تولید» است؛ ریشه اصلی چالش های کشور به مبحث تولید بازمی گردد.
وی افزود: سالی که گذشت «مهار تورم» شعار سال بود، برای مهار تورم، جهش تولید تأثیر به سزایی دارد. زمانی که بخش تولید با بخش پولی اقتصاد ارتباطی نباشد، یکی از علل های اساسی «تورم» خواهد بود. حتی برای کنترل تورم ابتدای باید مؤلفه تولید رشد پیدا کند. اکنون عدم فعالیت بخش تولید کشور به چشم می خورد. با توجه به این که رهبر معظم انقلاب تاکیداتی ویژه ای بر تولید کشور دارند اما باید اظهار داشت که مشکلات حوزه تولید قابل حل شدن نیست و دولتمردان به مشکلات این صنعت بصورت جدی بی توجه و مانند سالهای اخیر فقط در حد شعار برخورد می کند.
این استاد دانشگاه اشاره کرد: اقتصاد ایران متأسفانه باوجود اسناد بالا دستی مورد قبول مانند سیاست های کلی اصل ۴۴ و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارد اما در مقام اجرا و عمل انحراف اساسی دارد. بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران درگیر اقتصاد شبه دولتی و انحصاری است؛ اقتصاد کشوری که درگیر ساختارهای غیر رقابتی باشد، امکان راندمان و تحرک را نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: زمانی که صنعت های بانکداری، خودرو، فولاد و… با تحریم مواجه می باشد سبب حضور و حکومت شبه دولتی ها و انحصارهای مختلف بر اقتصاد کشور می شود؛ تا آن زمان که فضای رقابت در اقتصاد حاکم نشود امکان حرکت تولید روبه جلو وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اشاره کرد: همین طور رهبر معظم انقلاب طی سالهای اخیر نسبت به مسئله بهبود محیط کسب وکار مکرراً تاکید داشتند اما زمانی که تحریم وجود دارد، فضای کسب وکار نامناسب است.
این مسؤول اشاره کرد: در نام گذاری امسال از حضور مردم در حوزه تولید دعوت شد اما به سبب بروکراسی های پیچیده همراه با رشوه، سخت گیری های گوناگون در عرصه های مختلف سبب سخت شدن شرایط فعالیت در کشور است بطور مثال اکنون اگر فردی بخواهد کسب و کاری را شروع یا مجوزی را دریافت کند، باید کفش آهنی داشته باشد که این روند به صورتی خود تحریمی شمرده می شود.
وی اظهار داشت: تحرک عموم مردم در اقتصاد کشور تا آن زمان که میله های آهنین سد راه آنها باشد، بطور قطع امکان پذیر نخواهد بود، برای اینکه علاوه بر این که از طرف کشورهای دیگر مورد تحریم قرار گرفتیم خود تحریمی داخلی هم نیز داریم که باید این موانع رفع گردد سپس از مردم برای تحقق به شعار سال بهره مند شویم.
وی اصرار کرد بهترین روش برای مشارکت پذیری مردم در تولید فعال شدن تعاونی ها است که امسال این بخش باید بسیار پررنگ شود.

منبع: