هدف گذاری دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی با مشارکت مردم

به گزارش اجاره، رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: سازمان برنامه تلاش می کند تا با همکاری سایر دستگاه های اجرائی با جلب مشارکت حداکثری مردم و رفع موانع از تولید مردم پایه، رشد اقتصادی ۸ درصدی را محقق کند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه مجازی خود نوشت: در امسال، با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم محور اصلی و روح حاکم بر برنامه های عملیاتی و نظام اختصاص منابع در سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. بگفته منظور سازمان برنامه همگام با سایر دستگاه های اجرائی می کوشد تا با جلب مشارکت حداکثری مردم و رفع موانع از تولید مردم پایه، رشد اقتصادی ۸٪ را محقق کند.

منبع: