افتخاری در گفت وگو با اجاره: دولت از رقابت با بخش خصوصی پرهیز کند

اجاره: به گزارش اجاره، نماینده ادوار مجلس اظهار داشت: برای بهبود شرایط اقتصادی کشور لازم است دولت از بنگاه داری بانکها و از تصدی گری خود و رقیب شدن برای بخش خصوصی پرهیز کند.

«لاله افتخاری» فعال سیاسی اصولگرا در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در روز نخست سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: مقام معظم رهبری بیش یک دهه است که شعارهای سال را اقتصادی در نظر می گیرند؛ همین طور در کنار اقتصاد مقاومتی، رفع موانع تولید، رونق فضای کسب وکار، رشد تولید و کنترل تورم، مبحث جهش تولید و مشارکت مردم مورد توجه و تاکید ایشان واقع شده است.
وی اضافه کرد: اگر همه مسؤولان و ظرفیتهای کشور پای کار می آمدند، بطور قطع تولید ما گرفتار مشکل نمی شد؛ هر چند در خیلی از موارد اقداماتی که دولت و مسؤولان انجام داده اند منجر به بازگشایی و افزایش تولید کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل شده است اما همه این ها که آن کفایت لازم را برای تولید کشور نداشته است.
نماینده ادوار مجلس اشاره کرد: لازم است تولید کشور بصورت جهشی رشد کند. دولت و مجلس می توانند نقش آفرین باشند تا زمینه لازم برای حضور مردم در اقتصاد و رفع موانع حضور آنها را شاهد باشیم.
افتخاری با اشاره به ضرورت سرمایه گذاران بخش خصوصی اظهار داشت: لازم است بستری در کشور فراهم گردد که سرمایه گذاران در هر نقطه ای از جهان که سرمایه گذاری کردند، سرمایه های خودرا به داخل کشور بیاورند.
وی اضافه کرد: البته سرمایه های ما فقط مادی نیستند بلکه سرمایه های انسانی هم داریم که متأسفانه به سبب بی تدبیری، سو مدیریت ها، عدم دقت و توجه به ظرفیتهای مردمی سبب دلسردی و مهاجرت آنها شده است.
فعال سیاسی اصولگرا اظهار داشت: در ادامه راه حل ها برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، لازم است که دولت از بنگاه داری بانکها و از تصدی گری خود و رقیب شدن برای بخش خصوصی پرهیز کند؛ متأسفانه در گذشته شرکت هایی که بایستی خصوصی می شدند به شکلی واگذار شدند که گویی از یک جیب دولت به جیب دیگر آن منتقل شدند و سوء استفاده هایی صورت گرفت تا خصوصی سازی لازم شکل نگیرد.
افتخاری اشاره کرد: لازم است مجلس در دو ماه باقی مانده و نیز مجلس آینده در کنار قوه قضائیه و دولت با حضور مردم برای تحقق شعار رهبر معظم انقلاب، پای کار بیایند.

منبع: