بازتعریف مأموریت دستگاه ها در جهت تحقق شعار سال

به گزارش اجاره، معاون رئیس جمهور اظهار داشت: سازمان اداری و استخدامی کشور با بازتعریف ماموریت دستگاهها، با نگاه مردمی سازی اقتصاد و افزایش مشارکت مردمی در جهش تولید، نقش جدی ایفا خواهدنمود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی در اولین جلسه شورای معاونان این سازمان در سال ۱۴۰۳ ضمن اشاره به شعار سال اظهار نمود: سازمان اداری و استخدامی کشور با بازتعریف مأموریت دستگاه ها، با نگاه مردمی سازی اقتصاد و افزایش مشارکت مردمی در جهش تولید، نقش جدی ایفا خواهد نمود.
معاون رئیس جمهور بر اهمیت مبحث بهره وری تصریح کرد و اظهار داشت: مبحث بهره وری از بخش های محوری پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب بود. بنابراین از این جهت وظیفه سازمان ملی بهره وری در سال جدید مضاعف خواهد شد.

منبع: