اصلاح تصویب نامه موضوع واگذاری سهام عدالت جدید ابلاغ گردید

اجاره: وزیر اقتصاد تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباب اصلاح تصویب نامه موضوع واگذاری سهام عدالت جدید را ابلاغ نمود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباب اصلاح تصویب نامه موضوع واگذاری سهام عدالت جدید طی نامه شماره ۸۰/۲۵۸۷۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ گردید.
در این تصویب نامه آمده است: شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بیست و پنجمین نشست خود که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ اجرا شد. به استناد ماده ۴۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مواردی را به شرح زیر تصویب نمود:
۱- تصویب نامه شماره ۸۰/۱۴۵۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع سهام عدالت جدید به شرح زیر اصلاح
گردید.۱-۱) در بند (۱) تصویب نامه عبارت بند (ن) تبصره (۲) قانون بودجه سال، ۱۴۰۲ ضوابط اجرایی» جایگزین عبارت بخش پایانی بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به سبب تصویب نامه شماره ۲۲۰۵۷۳ ت ۶۰۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ هیأت وزیران، نحوه گردید.
۲-۱) در بند (۱-۱) تصویب نامه بعد از عبارت در شرکت های قابل واگذاری عبارت که امکان واگذاری آنها در قالب بند (ج) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد اضافه گردید و عبارت تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفته اند و همین طور افراد دارای دعوتنامه ثبت شده از طرح قدیم توزیع سهام عدالت با شروع از دهک اول جایگزین عبارت مشمول سه دهک اول قرار گرفته اند» گردید.
۳-۱) به انتهای بند (۱-۳) تصویب نامه عبارت همین طور دهک درآمدی افراد دارای دعوتنامه ثبت شده از طرح قدیم توزیع سهام عدالت برمبنای اطلاعات مندرج در سامانه جامع رفاه ایرانیان توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعیین و به سازمان خصوصی سازی اعلام خواهد شد.» اضافه گردید.
۴-۱) در بند (۴۱) تصویب نامه عبارت موضوع بند (۱۱) با رعایت بند (الف) ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جایگزین عبارت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی کشور و دو دهک اول درآمدی ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید با اعمال ۵۰ درصد تخفیف و به مشمولین دهک سوم درآمدی ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید بدون اعمال تخفیف گردید.
۵-۱) در بند (۱-۵) تصویب نامه عبارت در این جهت ثبت صورت جلسات مجامع عمومی و فوق العاده و هیأت مدیره و نیز گرفتن هرگونه تسهیلات بانکی این شرکتها تا پایان فرایند، آزادسازی منوط به گرفتن مجوز از سازمان خصوصی سازی خواهد بود. این سازمان مکلف است لیست آنها را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید همین طور حضور در مجامع و اعمال حق رأی سهام واگذار شده در شرکت های موضوع بند (۱-۲)، از تاریخ این تصویب نامه تا پایان پروسه آزادسازی توسط دستگاه اجرائی ذی ربط صورت خواهد گرفت جایگزین عبارت همین طور نحوه اعمال حقوق مالکانه. … تعیین خواهد شد گردید.
۶-۱) در بند (۱-۹) تصویب نامه بعد از عبارت بازار سرمایه عبارت در قالب قوانین و مقررات مربوط» اضافه گردید.
۲- بند (۵) مصوبه شماره ۲۴۲۳۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ هیأت واگذاری در خصوص اصلاح بخشنامه اجرائی «شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب موضوع جز (۳) بند (الف) ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب و جایگزین مصوبه شماره ۶۳/۲/۱۹۶۵۱۴/۲۱۰۶۷۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گردید.
۳- در امتداد تحقق بیانات مقام معظم رهبری در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در خصوص ضرورت خروج دولت از مدیریت شرکت هایی که سهم دولت در آنها سهم زیادی نیست، لیکن مدیریت در اختیار دولت می باشد موارد زیر به تصویب رسید:
۱-۳ دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۸۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موظفند سهام شرکت های مشمول واگذاری زیر مجموعه خودرا که بدون مالکیت اکثریت سهام کنترل آنها را در اختیار دارند به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار نمایند.
۲-۳ دخالت دستگاه های اجرائی موضوع بند (۱۳) این تصویب نامه در انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت هایی که سهام مدیریتی در آنها ندارند، به هر طریق ممنوع می باشد.
۳-۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این مصوبه گزارش عملکرد بندهای (۱۳) و (۳-۲) به همراه راهکارهای پیشنهادی لازم بمنظور رفع چالش های اجرای این بند از تصویب نامه را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه نماید.
برای مشاهده متن کامل مصوبه اینجا را کلیک کنید.

منبع: