منظور اعلام کرد؛ ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تجهیز منابع در سال ۱۴۰۲

به گزارش اجاره، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: سال ۱۴۰۲ به لحاظ بودجه ای و تأمین مالی دستگاههای اجرایی به خوبی پشت سر گذاشته شد، به صورتی که در مجموع ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع انجام شد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، داوود منظور در صفحه خود در فضای مجازی آماری نوشت: سال ۱۴۰۲ به لحاظ بودجه ای و تأمین مالی دستگاههای اجرایی به خوبی پشت سر گذاشته شد، به صورتی که در مجموع ۲، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع انجام شد که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشدی نزدیک به ۳۸ درصد را تجربه کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: تخصیص اعتبارات هزینه ای به میزان ۱، ۶۲۰ هزار میلیارد تومان انجام شد که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۴۳ درصدی داشته است. تخصیص اعتبارات طرح های تملک دارایی های ثابت با ۲۰ درصد رشد به ۳۰۳ هزار میلیارد تومان رسید.
وی خاطرنشان کرد: درآمدهای پایدار دولت شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سود سهام شرکتهای دولتی ۵۷ درصد رشد داشت و واگذاری دارایی های سرمایه ای شامل صادرات نفت و گاز با رشد ۱۷ درصدی همراه بود.