کسب وکارها تا ۱۵ اردیبهشت ملزم به دریافت شناسه یکتا هستند

اجاره: کسب وکارها باید حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ شناسه یکتا دریافت نمایند و آنهایی که حداکثر ۲ سال بعد از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، شناسه یکتا نداشته باشند از نظر قانونی، فاقد مجوز هستند.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، بر اساس اعلام هیأت مقررات زدایی همه کسب وکارها باید حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت نمایند.
تبصره (۷) ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزها می گوید همه مجوزهای قدیمی و صادره پیش از اجرای این قانون باید حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ شناسه یکتا را دریافت نمایند و کسب وکارهایی که حداکثر دو سال بعد از اجرای این قانون، شناسه یکتا نداشته باشند از نظر قانونی، فاقد مجوز هستند.
به عبارت دیگر با هوشمند شدن خدمات دولت، کسبه ای که شناسه یکتا نداشته باشند و نامشان در بانک اطلاعات کسب وکار ثبت نباشد، برای دریافت خدمات در اداره های دولتی و بانکها گرفتار مشکل می شوند.
در این راستا دارندگان مجوزهای کاغذی می توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها با ورود سه کد (سریال کارت ملی، شناسه پروانه و کد پستی محل خدمت) به سرعت، رایگان و غیرحضوری شناسه یکتا دریافت نمایند.