گفت وگوی مهر؛ ۲۵۰۰ تقاضا برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور ارائه شده است

به گزارش اجاره، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: تابحال دو هزار و ۵۰۰ تقاضا برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشورمان ارائه شده است.

حجت الله عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تابحال دو هزار و ۵۰۰ تقاضا برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشورمان عرضه شده است، تصریح کرد: این تقاضاها در مجموع ۶۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش سرمایه گذاری خواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این طرح ها الان در مرحله آغاز و اجرا قرار دارد، اضافه کرد: در سال ۱۴۰۳ شاهد شکوفایی هر چه بیشتر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سرتاسر کشورمان خواهیم بود.
تسهیل مشارکت مردم برای جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی همینطور بیان نمود: این آمار به غیر از مناطق ویژه اقتصادی می باشد که آمارهای سرمایه گذاری و تقاضاها در آنها در دست احصا و گرد آوری است و متعاقباً اعلام خواهد شد.
عبدالملکی با اشاره به اینکه درست است که از سال ۱۴۰۱ کارهای خاصی در مناطق ویژه اقتصادی کشورمان شروع شده اما ماحصل آنها در سال ۱۴۰۳ رخ خواهد داد، ابراز کرد: ما در مجموعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خودمان را آماده یک جهش بلند اقتصادی در سال ۱۴۰۳ کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه مشارکت مردم برای جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه به صورت جدی در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: سال قبل برنامه ویژه ای در زمینه جذب سرمایه های مردمی در مناطق آزاد و ویژه صورت داده و گفتگوهایی را هم با سازمان بورس داشتیم و بررسی های لازم در جهت به کار گیری سرمایه های مردمی در مناطق ویژه هم انجام شده است که ماحصل همه این تلاش ها را سال جاری شاهد خواهیم بود.
یک هزار میلیارد تومان صرف زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی گرمسار شد
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در رابطه با زیرساخت های مورد نیاز مناطق آزاد هم بیان نمود: زیرساخت ها دو بخش هستند، بخشی متولی آنها دستگاههای ذی ربط مانند وزارت نیرو، راه و.. است که باید ایجاد شود و این امر مورد پیگیری شده است.
عبدالملکی با اشاره به اینکه بخش دوم زیرساخت ها در درون مناطق است که بر عهده دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه قرار دارد، ابراز کرد: در رابطه با این زیرساخت ها باید گفت ما هر قدر زمین می فروشیم و منابع حاصل می نماییم را صرف توسعه زیرساخت ها خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: برای مثال در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار یک هزار میلیارد تومان اعتبار صرف زیرساخت ها شده که از محل فروش زمین ها و منابع، تأمین شده است.

منبع: