جهیزیه و مهریه معاف از مالیات است

اجاره: به گزارش اجاره، سخنگوی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: بر طبق حکم قانون ۱۴۴ مالیات مستقیم، هیچ آستانه ای برای معافیت مهریه لحاظ نشده است و تا آن زمان که قانون تغییر نکند این معافیت پابرجا است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در مصاحبه با صدا و سیما درباب مالیات مهریه اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی یک سازمان مجری قانون است و طبق اصل ۵۱ قانون اساسی مکلف است که به قوانینی که مجلس وضع می کند و در قالب پایه های جدید مالیاتی یا نرخ های جدید مالیاتی تصویب می کند، عمل کند. تا این لحظه قانون جدیدی که تحت عنوان قانون جدید مهریه باشد، تصویب نشده است، بدین سبب قوانین گذشته حاکم خواهد بود.
وی اضافه کرد: طبق ماده ۱۴۴ جهیزیه منقول و مهریه شامل منقول و غیرمنقول و الی آخر معاف از مالیات خواهد بود، چنانکه این ماده اصلاح نشود و یا تغییری پیدا نکند طبیعتاً مهریه هم معاف از مالیات خواهد بود.
موحدی درباب احتمال تغییر قانون در آینده نیز اظهار داشت: در زمان حاضر طرحی از طرف سازمان امور مالیاتی ارائه نشده است. اگر قرار باشد لایحه ای ارائه شود، این لایحه باید از سمت سازمان امور مالیاتی یا از سمت وزارت اقتصاد به دولت و سپس مجلس برود، اکنون در مرحله قبل از تصویب قانون هستیم. اگر چنین قانونی تصویب شود طبیعتاً سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری قانون خواهد بود، باید وصول مالیات از مهریه را داشته باشد اما تا پیش از آن ما طبق ماده ۱۴۴ حق وصول مالیات از مهریه را نخواهیم داشت.
معافیت مالیات مهریه سقفی ندارد
وی در پاسخ به سؤالی در مورد پرداخت مالیات خودرو، سکه یا املاک که به عنوان مهریه در نظر گرفته می شود، در زمان خرید کالا اظهار داشت: ما قواعد عمومی پیرامون حوزه مالیات داریم. قوانین عمومی ناظر به نقل و انتقال هر ملک یا نقل و انتقال خودرویی بخواهد باشد طبیعتاً طبق آن قواعد عمومی حوزه مالیات بر آن هم حاکم خواهد بود، پس طبیعتاً فقط شامل مهریه نخواهد بود، اما اگر بطور خاص مهریه را در نظر بگیریم، انتقال در قالب مهریه مقرر است صورت بگیرد، در نتیجه هر انتقال مالکیتی و یا هر انتقال دارایی شامل منقول و غیرمنقول که در قالب مهریه می خواهد رخ دهد، مقننین این را در ماده ۱۴۴ قانون مالیات های مستقیم معاف از مالیات دانسته اند.
در زمان حاضر از طرح، لایحه و یا بحثی صحبت می نماییم که جزئیاتی از آنرا در اختیار ندارم، اما مهریه لزوماً زمانی که منجر به طلاق شود، طبیعتاً وصول نمی شود بلکه قبل تر از آن ممکنست به هر شکل ممکن صورت بگیرد ولی هر انتقالی که بخواهد صورت بگیرد ناظر به آن قواعد عمومی اش مشمول مالیات است اما خود این دارایی مشمول مالیات نخواهد بود.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در ادامه اظهار داشت: بابت مهریه، بابت خود عنوان مهریه یعنی دارایی که به عنوان مهریه دارد اتفاق می افتد اساساً مشمول مالیات نیست، معاف از مالیات است فقط فقط برای آن انتقالی که در حقیقت دارد صورت می گیرد طبق قواعد عمومی این انتقال مشمول مالیات خواهد بود.
وی درباب سقف تعیین شده برای مهریه اظهار داشت: حکم قانون ۱۴۴ مالیات مستقیم یک حکم عام است یعنی هیچ آستانه ای و هیچ میزانی را به عنوان میزان معافیت برایش لحاظ نمی کند بلکه بطور کلی همه آن اموال منقول و غیرمنقولی که در قالب مهریه مقرر است که به همسر برسد مشمول معافیت می داند.