هشتی که گرو نه است_ ۴۰ افزایش حق مسکن فقط با تصویب هیات دولت اجرا می شود

به گزارش اجاره، بین عامل های تعیین کننده عدد دریافتی کارگران شامل حق عائله مندی، خواروبار و… تنها حق مسکن می باشد که بعد از تصویب در شورایعالی کار برای اجرا باید به تصویب هیأت دولت هم برسد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، اسفند سال قبل بیشتر از ۲۰ جلسه با ساعتهای طولانی چانه زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ برگزار گردید. در نهایت دستمزد حداقل بگیران ۳۵ درصد و سایر سطوح ۲۲ درصد افزایش پیدا کرد. بدین سان حق اولاد از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶.۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. بن خوار و بار از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان و حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان حق تأهل ۵۰۰ هزار تومان برای نخستین بار برای کارگر خانم و آقا در نظر گرفته شد.
پس از اعتراض نمایندگان کارگری نسبت به نادیده گرفته شدن عدد سبد معیشتی و ترک جلسه مصوبه بدون امضا جامعه کارگری مصوب شد.
در ادامه تاکید رئیس جمهور در خصوص تأمین رضایت جامعه کارگران، شورایعالی کار در این هفته چندین جلسه داشت. بر مبنای سخن بعضی از اعضای شورایعالی کار افزایش حق مسکن در مصوبه حداقل مزد ۱۴۰۳ محتمل است و این عدد حدود ۳۰ درصد برآورد می شود.
اما نکته مهم اینست که مابین عامل های تعیین کننده عدد دریافتی کارگران شامل حق عائله مندی، خوار و بار و… تنها حق مسکن می باشد که بعد از تصویب در شورایعالی کار برای اجرا باید به تصویب هیأت دولت هم برسد. در صورت تصویب در هیأت دولت برای اجرا از جانب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد گردید.

منبع: