تعداد دام سنگین کشور به ۵ و نیم میلیون راس رسید

به گزارش اجاره، مرکز آمار ایران اعلام نمود: تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری های کشور نزدیک ۵.۵ میلیون راس است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، برمبنای اطلاعات حاصل از آمارگیری اندازه گیری فصلی تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) که اسفند ماه ۱۴۰۲ اجرا شد تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری های کشور ۵.۴۶ میلیون است که شامل ۱.۶۵ میلیون رأس دام اصیل، ۲.۳۴ میلیون رأس دام آمیخته و ۱.۴۷ میلیون رأس دام بومی است.
در زمستان سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۱۴ هزار رأس گاو و گوساله در دامداری ها درحال پروار بودند و ۳۸۸ هزار رأس گوساله متولد شد.
مقدار تولید شیر گاو در همین مدت، بیش از ۲.۲ میلیون تن برآورد شد.

منبع: