شناسایی ۱۴۰ مودی دارای رفتار مشکوک به شرکت صوری

به گزارش اجاره، معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: با روش های داده کاوی ۱۴۰ شرکت دارای رفتار مشکوک به شرکت های صوری با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فاکتور صادر شده، شناسایی شدند.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد قانع پسند فومنی در ارتباط با شناسایی ۱۴۰ مودی دارای رفتار مشکوک به شرکت صوری برمبنای داده کاوی انجام شده است، اظهار داشت: در این بررسی برمبنای تفاوت رفتاری شرکت های صوری با شرکت های واقعی همچون ارسال چندین باره صورتحساب های معاملات در مقابل شرکت های واقعی که عموماً ۴ بار در سال مبادرت به ارسال صورت معاملات می کنند و یا این که این شرکتها ابتدا صورت حساب های خودرا با مبالغ بسیار ناچیز ارسال کرده و سپس به مرور مبادرت به اصلاح صورتحساب های ارسالی می کنند و همین طور تنوع غیرعادی کالاهایی که این شرکتها در صورت معاملات فروش خود اعلام می کند و سایر رفتارهای خارج از استاندارد، شناسایی شده اند.
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درباب میزان فروش شرکت های متخلف، اضافه کرد: با شناسایی این شرکتها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فروش که منجر به ایجاد اعتبار خرید غیرواقعی برای طرف های معامله و فرار چند هزار میلیارد تومانی شده بود کشف و برای اقدامات تکمیلی به مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی ارسال شد.

منبع: