خبر مهم برای طلافروشان جزئیات ثبت صورتحساب در ۲ سامانه

به گزارش اجاره، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمود: فعالان حوزه طلا و و جواهر به ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در ۲ سامانه مودیان و جامع تجارت الزامی ندارند و ثبت در یکی از این سامانه ها کافی است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، سازمان امور مالیاتی، در جهت تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند همچون مودیان طلا و جواهر، اختیار دارند از راه ثبت صورتحساب در سامانه مودیان (ارسالی توسط مودی یا شرکتهای معتمد) یا سایر سامانه های دولتی همچون سامانه جامع تجارت، صورتحساب های خویش را ارسال نمایند.
بدیهی است در صورت ارسال صورتحساب از راه سامانه جامع تجارت و دریافت تاییدیه ثبت آن در سامانه مودیان (تاییدیه مذکور در سامانه جامع تجارت هم قابل نمایش است)، در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده (۶) قانون تسهیل تکالیف مودیان، نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود.