دولت در فروردین ۵۶ هزار میلیارد تومان مالیات گرفت

به گزارش اجاره، سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیشتر از ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در فروردین سال جاری اطلاع داد و اعلام نمود که میزان مالیات وصولی نسبت به فروردین سال گذشته ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، بر مبنای آمار و اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور، فروردین سال جاری بالغ بر ۵۶ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان) ۳۰ درصد رشد داشته است.
از مجموع درآمدهای مالیاتی یک‏ ماهه امسال‏‏، ۳۱ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان (معادل ۵۶ درصد) از محل مالیات های مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی با ۱۸ هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها با ۱۱ هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با یک هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان است.
همچنین بیشتر از ۲۴ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان (معادل ۴۴ درصد) از محل مالیات بر کالاها و خدمات وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد رشد داشته است.
در یک ماهه سال ۱۴۰۲، ‏ سهم مالیات مشاغل ۶ درصد از کل وصولی در حدود یک هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان و سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی ۱۰ درصد از کل وصولی و حدود ۹ هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان است.
در فروردین سال جاری، ۹۴۸ میلیارد تومان مالیات از شرکتهای صادرکننده مواد خام و نیمه خام وصول شده است و بالغ بر ۱۲۵ میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از رسیدگی قطعی پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده و ۱۸۶ میلیارد تومان از محل عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور در فروردین سال جاری وصول شده است.