واردات دارو با ۱۳ درصد کاهش به ۲ و سه دهم میلیارد دلار رسید به علاوه جزئیات

به گزارش اجاره، بر مبنای آمار گمرک ایران، واردات و صادرات دارو در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۲.۳ میلیارد دلار و ۱۷۰ میلیون دلار بود که مبین کاهش ۱۳.۶ درصدی واردات و ۱۱ درصدی صادرات است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، برای نخستین بار گزارش واردات و صادرات با بررسی ۳۷۳ شرکت تولیدی دارو، مکمل، مواد اولیه و واردکننده دارو از جانب گمرک ایران منتشر گردید.
بر این اساس، میزان واردات ۳۷۳ شرکت (صنعت دارو) در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲.۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش ۱۳.۶ درصدی داشته است. همینطور سهم واردات دارو از کل واردات کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۳.۶ درصد بود.
در سال ۱۴۰۲ از ۳۷۳ شرکت مورد بررسی. ۹۸ شرکت صادرات داشته اند که میزان صادرات صنعت دارو در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷۰ میلیون دلار بود که ۱۱ درصد کاهش را نشان داده است.
۵ شرکت اول واردکننده در سال ۱۴۰۲ شامل بهستان دارو، کوبل دارو، اکتوور کو، نووونور دیسک پارس، روژین پلاسما بوده اند که ۲۵ درصد از ارزش کل واردات در سال ۱۴۰۲ توسط این ۵ کشور انجام شد.
۵ شرکت اول صادرکننده در سال ۱۴۰۲ شامل درمان آرا، آریوژن فارمد، صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز، بهستان پلاسما و تحقیقاتی سیناژن بوده است، که ۵۰ درصد از صادرات را دارا بودند.
۳۷۳ شرکت مورد بررسی در زمینه واردات و صادرات از میان ۲۳۱ سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی، ۳۱۹ سندیکای تولیدکنندگان داروهای مکمل، ۶۶ سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه و ۵۶ اتحادیه واردکنندگان بوده است.
برای مشاهده متن کامل گزارش صادرات و واردات دارو اینجا را کلیک کنید.

منبع: