۶۲۰ هزار مجوز کاغذی، الکترونیکی شد

به گزارش اجاره، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار از الکترونیکی شدن ۶۲۰ هزار مجوز کاغذی با دریافتِ شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها، اطلاع داد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: ۶۲۰ هزار مجوز کاغذی با دریافتِ شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها، الکترونیکی شدند.
وی اضافه کرد: شهر بوموسی نخستین شهری است که تمام مجوزهای کاغذی آن به شناسه یکتا تبدیل گشته است.
سیاح اظهار داشت: برخی نهادها همچون بانک مرکزی، قوه قضاییه و سازمان حفاظت محیط زیست هنوز امکان تبدیل مجوزهای خویش را از مسیر درگاه ملی مجوزها فراهم نکرد اند.

منبع: