۶۲۰ هزار مجوز کاغذی، الکترونیکی شد

اجاره: رییس مرکز بهبود فضای کسب وکار از الکترونیکی شدن ۶۲۰ هزار مجوز کاغذی با دریافتِ شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها، آگاهی داد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، امیر سیاح رییس مرکز بهبود فضای کسب وکار اظهار داشت: ۶۲۰ هزار مجوز کاغذی با دریافتِ شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها، الکترونیکی شدند.
وی اضافه کرد: شهر بوموسی نخستین شهری است که تمام مجوزهای کاغذی آن به شناسه یکتا تبدیل گشته است.
سیاح اظهار داشت: برخی نهادها همچون بانک مرکزی، قوه قضائیه و سازمان حفاظت محیط زیست هنوز امکان تبدیل مجوزهای خودرا از مسیر درگاه ملی مجوزها فراهم نکرد اند.