کاهش ۶ و سه دهم درصدی تورم نقطه به نقطه تولید کننده زراعت و دامداری

به گزارش اجاره، مرکز آمار ایران اعلام نمود: تورم نقطه به نقطه قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۴۱.۹ درصد رسید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر مرکز آمار ایران اعلام نمود: شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در اسفند ماه سال قبل ۱۳۷۵.۷ است که نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن (تورم نقطه به نقطه) به ۴۱.۹ درصد رسیده است. در این ماه شاخص دوازده ماهه منتهی اسفند ۱۴۰۲ نسبت به شاخص دوره مشابه سال پیش از آن رشد ۳۸.۱ درصدی داشته است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۱.۹ درصد است که در مقایسه با بهمن ماه ۱۴۰۲ (۴۸.۲ درصد)، ۶.۳ واحد درصد کاهش داشته است. در در اسفند ماه ۱۴۰۲، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۸۰.۷ درصد در ارتباط با گروه “پرورش گاو و گوساله سنتی” و کم ترین تورم نقطه به نقطه با ۶.۰ درصد در ارتباط با گروه “سبزیجات و حبوبات” می باشد؛ همینطور در این ماه گروه «غلات» با تورم ۶.۰- درصدی روبرو بوده است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در دوازده منتهی به اسفند ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۸.۱ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۹.۲ درصد)، ۱.۱ واحد درصد کاهش داشته است. در این ماه بیشترین تورم سالانه در ارتباط با گروه پرورش گوسفند و بره سنتی با ۱۳۰.۵ درصد و کمترین تورم سالانه مربوطه به گروه غلات با ۹.۳ درصد است.