رییس سازمان امور مالیاتی خبر داد؛ برای نخستین بار پرداخت مالیات در ۱۵ قسط

اجاره: اجاره: رییس کل سازمان امور مالیاتی از امکان تقسیط بلندمدت مالیات نسبت به دوره های گذشته و افزایش سقف بخشودگی جرایم مالیاتی آگاهی داد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر سید محمدهادی سبحانیان، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: بمنظور تسهیل تکالیف مشاغل خرد و تکریم مؤدیان، جهش تولید با مشارکت مردم و برقراری بیش از پیش عدالت مالیاتی تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸ میلیارد تومان بوده مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده (۱۰۰) هستند. وی اظهار داشت: صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم استفاده می نمایند، ضمن این که مالیاتشان بصورت مقطوع تعیین می شود، از مزایایی چون عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، تکمیل جداول درآمد و هزینه و نگهداری اسناد و مدارک و عدم امکان ورود به پرونده توسط ادارات و رسیدگی توسط مأموران مالیاتی برخوردار می گردند. رییس کل سازمان امور مالیاتی امکان تقسیط بلندمدت مالیات نسبت به دوره های گذشته و افزایش سقف بخشودگی جرایم مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه را از دیگر مزایای تبصره ماده (۱۰۰) دانست و اضافه کرد: چنانچه مؤدی بدهی نداشته باشد می تواند مالیات مقطوع یا ابرازی خودرا در ۱۰ قسط بصورت مساوی پرداخت نماید. همین طور هر مؤدی که از چک الکترونیک استفاده نماید (فارغ از این که بدهی داشته باشد یا نداشته باشد) می تواند مالیات مقطوع خودرا در ۱۵ قسط پرداخت نماید.